.: امیر علی تا این لحظه ، 6 سال و 19 روز سن دارد :.